HVAD SKAL PLANLÆGGES?

Hvad skal der til for at dette eventyr kan lade sig gøre? Vi laver en liste:

1. Maritim uddannelse - hvad skal der til og hvordan får vi det
2. Økonomi - Lenes klinik, bondegården, omkostninger etc.
3. Skib - hvilket slags skib skal vi bruge
4. Skole - hvordan kan vi klare børnenes skolegang
5. Hvilken tidshorisont skal vi sætte

MARITIM UDDANNELSE

Speedbådscertifikat

Vi finder hurtigt ud af at vi gerne vil have et stort skib, gerne 15 meter. Det betyder at vi begge skal have Yachtskipper 3. grad, og hvis skibet er over 15 meter, skal mindst en af os have Yachtskipper af 1. grad. Adgangskravene til Yachtskipper af 3. grad, er bestået praktisk del af duelighedsprøven, som kan sidestilles med speedbådscertificat.

Så selv om Kim har over 10 års sejlerfaring, skal vi alligevel have papir på vores vide, bl.a. for at kunne bevise vores uddannelsesniveau i udlandet.

Så hvor får vi et speedbådscertifikat?

Google gav forskellige resultater, og vi valgte Dansk Speedbådsskole med uddannelsessted i Kastrup, som tilbød teori, praktik og eksamen på en og samme dag.

Mandag d. 15. september 2008 kørte vi så til Kastrup, kl. 14.30, spændte på hvad der skulle ske. Vi havde fået tilsendt noget materiale, som vi ikke havde kigget meget på, primært med forskellige skibslys og navigationsafmærkninger.

Et par timers teori, og så ned i båden, hvor vi øvede mand over bord, kompasstyrring samt lægge til kaj. Kl. ca. 19.30 kom censor, og overhørte os i nogle skibslys, knob samt afmærkninger, og vi bestod alle. Første spæde skridt imod drømmen var nu taget.

Så havde vi adgangskort til uddannelsen Yachtskipper af 3. grad.

Yachtskipper af 3. grad

Med et speedbådscertifikat som adgangskort til uddannelsen Yachtskipper af 3. grad, fandt vi et lyn kursus på 10 uger hos AOF i Roskilde med Captain Ivan Kristensen og Jens Moberg.

Torsdag d. 2. oktober 2008 kl. 18.00 ankom vi til Gråbrødre Skole Grønnegade 15, 4000 Roskilde - Lokale 22, Captain Ivan Kristensens suverene domæne.

Da Lene og jeg kommer ind gennem døren, siger Ivan frejdigt - I er da vist gået forkert - der er ingen kvinder på dette hold.

Hvortil vi svarer, at det tror vi ikke vi er, og at vi har fået bekræftelse på vores tilmeldinger. Vi viser nu Ivan vores tilsendte kursus bekræftelser, og Ivan gennemgår endnu engang deltagerlisten, og finder os begge på den, ganske som forventet.

Efter lidt småsludren, går vi igang med en præsentationsrunde, og de fleste har et duelighedsbevis omend mange er over 25 år gamle, en enkelt har allerde en Y3 (Yachtskipper af 3. grad), men vil gerne genopfriske det.

Da turen kommer til Lene og jeg, siger vi ganske frejdigt, at vi er lidt tynde på teorien, men vi har da et Speedbådskørekort. TAVSHED TAVSHED TAVSHED.

Så tager Captain Ivan ordet, og siger, at det er da vist ikke nok til at kunne deltage på et Y3, men bare rolig, han skal nok sørge for at vi får vores kursusbegyr tilbage, det er jo ikke vores skyld at AOF fejlagtigt har taget imod vores penge.

Vi replicerer så at så vidt vi har kunnet få oplyst hos Søfartsstyrelsen, så er netop "bestået praktisk del af duelighedsbeviset" adgangskravet til Y3, og et Speedbådskørekort sidestilles præcis med dette.

Ivan mener nu nok at man skal have et fuldt duelighedsbevis for at kunne deltage på Y3, men han tilbyder at undersøge sagen for os, og vende tilbage hurtigst muligt, så vi kan få vores kursusbebyr tilbage.

Således bestyrket i vores berettigede tilstedeværelse på Y3 kurset, får vi alle en eksamensopgave udleveret og 30 minutter til at løse den.

Vi kigger alle lidt forvirret på alle de forskellige lanterneføringer der er aftegnet, mærkelige tegninger der udgør det for forskellige navigeringsafmærkninger, og små sætninger, hvor vi skal afkrydse hvad vil vil gøre i den givne situation.

Efter 5 minutters febrilsk bladren frem og tilbage, læner de fleste sig slagne tilbage, og afventer de resterende 25 minutter i tavshed og stille undren - Vil jeg nogensinde lære alt det her?

Så går der 10 uger med megen terpen, læsning, løse opgaver mv. og vi gjorde flittigt brug af nedenstående link:

www.duelighed.dk og www.fritidssejler.dk og selvfølgelig http://www.ftlf.dk/ for at holde målet for øje.

Det var svært, sjovt, søvndyssende, sejt, skideirriterende, soleklart, skelsættende, men efterhånden kunne vi bruge mere og mere tid i 30 minutters opgaverne på rent faktisk at besvare dem, og stille og roligt blev vi mere og mere parate til EKSAMEN's dagen.

D. 18. december oprandt så dagen, hvor alle vores anstrengelser skulle vise om vi havde det der skulle til for at bestå. Vi mødte op kl. 17.30, alle medbringende vin, brød, pålæg, kage mv. for som Captain Ivan sagde, så var hans job jo overstået, og han skulle jo ikke gå og kede sig i alle de timer det ville tage at eksaminerer alle os.

Først gjalt det 30 minutters opgaven, den skulle jo løses uden væsentlige fejl, for at få lov til at gå videre til den mundtlige eksamination. Skrive, svede, stønne, huske, viske ud, rette, tvivle, 30 minutter går sørme hurtigt.

Så den lange venten, mens opgaverne blev rettet - skulle man lige snuppe sig et glas vin - nej - må hellere holde hovedet klart - jo - et enkelt glas går vel nok - sådan gik tiden med meget alvorlige overvejelser.

Så - nu kommer de -- holde vejret -- ALLE BESTÅET - pyhhhh.

Så straks over til den mundtlige eksamination. Vi havde 2 cencorer, den "flinke" og den "strenge". Lene valgte som den eneste kvinde på holdet, at gå op som den første hos den "flinke", mens Jørgen og jeg blev udset til at gå op hos den "strenge". Det syntes de andre på holdet kun var retfærdigt, da Jørgen og jeg jo havde underholdt de andre alle 10 uger med at svare på umulige spørgsmål hele tiden. Jørgen ind først, og 3 kvarter senere kommer han ud med et stårt smil BESTÅET.

Jeg bliver kaldt ind, Lene er ikke endnu kommet ud, går det mon godt?

Vi består alle sammen, hvilket vi fejre til midnat med de medbragte mad og drikkevare.

Fase 2 er nu afsluttet, og vi har den teoretiske balast der skal til for at kunne gennemføre drømmen.

Mr. and Ms. Yachtskipper af 3. grad er klar til at erobre verdenshavene, men vi mangler jo stadig noget at sejle i.

PS. Lene er stadig 50 minutter mere Yachtskipper end jeg.

Radiocertifikat til VHF, SSB og Satellit kommunikation

Mens vi studerede flittigt til vores Y3 uddannelse, går det op for os, at vi også skal have radio certifikat, og straks efter nytår går vi igang med at finde ud af hvad, hvordan, hvorhenne.

Vi finder hurtigt ud af at VHF-skolen v/Mogens Larsen (www.vhfskolen.dk) er et godt sted at starte. Mogens viser sig at være et uvurderligt godt bekendtskab, både mht. radiomæssig uddannelse samt som kontakt person til Furuno mht. installation af nyt udstyr, men mere herom senere.

Efter en længere telefonsamtale med Mogens, kommer vi frem til at vi skal uddannes til ROC certifikat hos Mogens, dvs. at vi får både teoretisk samt praktisk uddannelse i brug af VHF radio med DSC, samt teoretisk uddannelse i GMDSS, som står for Global Maritim Distress and Safety System.

GMDSS er et internationalt sæt af sikkerhedsprocedurer, udstyr, og kommunikations protokoller, som er vedtaget for at øge sikkerheden for samt gøre det nemmer at lokalisere og hjælpe nødstedte skibe, både samt fly. Noget af det udstyr vi har forsynet Gwendoline med som er udsprunget af GMDSS er bl.a. en SART, 5 EPIRP's, Inmarsat-c med DSC, SSB og VHF radio med DSC og Navtex.

Vi får en særdeles grundig uddannelse i brugen af ovennævnte udstyr, samt virkemåden af Cospas/Sarsat systemet.

Efter nogle rigtig sjove undervisningsaftener med rigtig god forplejning, afslutter vi med en eksamination, både teoretisk såvel som praktisk med en eksaminator fra Lyngby Radio.

Vi består alle på holdet, og igen er Lene 30 minutter mere ROC en jeg.

Så har vi adgangsbiletten til LRC uddannelsen (Long Range Certificate) som skal foregå på Skagen Skipperskole. Vi skal have dette certifikat, for at kunne benytte en SSB Radio (MF- og HF-radio) samt Satelit kommunikation via Inmarsat-C systemet.

Efter en hyggelig uge i skagen, består vi denne prøve også, og også denne gang er Lene 30 minutter mere LRC end jeg.

ØKONOMISK PLANLÆGNING

Økonomi

Der skal en del økonomisk planlægning til, for at kunne rive 3 år ud af kalenderen.

Vi finder ud af at vi gerne vil frigøre os så meget som muligt for forpligtigelser "hjemme i Danmark", hvilket betyder at vi sælger Lene's forretning i Roskilde, at vi afhænder hestene, at vi lejer vores gård ud i de 3 år vi er væk.

Vi lægger et budget, hvor vi har et fast loft over hvor dyr en båd vi kan købe, hvor meget vi kan/skal ofre på udstyr til båden, samt diverse større udgiftsgrupper som f.eks. vaccination af os alle 4, komplet dykkerudstyr til os alle 4 incl. dykkercomputer, dykkerkompressor, og mange andre ting.

Et stor og besværgeligt puslespil, som helt sikkert vil være forskellig for familie til familie.

Som ved alt andet, har vi slet ikke overholdt vores budget, det er blevet overskredet flere gange, efterhånden som vi  bliver klogere omkring nødvendigt udstyr, som vi til at starte med slet ikke kendte til.

Men nu (4. juni 2009) nærmer vi os afslutningen med at udstyre båden, så forhåbentlig ebber den konstante udgiftsstrøm snart ud.

SKOLEGANG

Skolegang/Undervisning

Oliver har færdiggjort 5. klasse, og Celeste har færdiggjort 7. klasse.

Det betyder at de vil sejle i deres 6,7 og 8 klasse for Olivers vedkomne, og 8,9 og 10. klasse for Celestes vedkomne.

Deres respektive skoler har været meget imødekomne, og vi har fået bøger med til hhv. dansk og matematik til alle 3 år. Vi har også en aftale om at sende skriftlige opgaver hjem en gang imellem både pr. email og med alm. post, således at deres standpunkt kan vurderes.

Tysk undervisning klarer Lene, der taler flydende tysk. Engelsk klarer jeg, og spansk, fransk, italiensk samt kinesisk må vi lære i fællesskab, samt ved praktisk brug i hverdagen.

Biologi undervisningen foregår både under og over havet samt hver gang vi kommer i land.

Geografi kommer lidt af sig selv efterhånden som vi kommer jorden rundt.

Matematik tager udgangspunkt i de medbragte bøger, men bl.a. sfærisk matematik kan vi lave ved himmelnavigation og stjernes bevægelse, hvorved vi også kan indrage astonomi, navigation, matematiske funktioner cos, sin og tan.

Det vil ikke være alm. klasseundervisning, men helt sikkert lige så intensivt og særdeles anderledes.